13.11.2020

Žáci přicházející do ranní školní družiny

  • Žáci přichází dle příjezdu spojů či v doprovodu rodičů. Vychovatelky si příchozí žáky vyzvednou a odvedou do přidělených učeben.

Žáci 1. ročníku

  • Žáci přijdou v době od 7.40 hodin do 7.50 hodin. Vyučující si žáky převezme v šatně a odvede do své kmenové třídy.

Žáci 2. ročníku

  • Žáci přijdou v době od 7.50 hodin do 8.00 hodin. Vyučující si žáky převezme v šatně a odvede do své kmenové třídy.

ŽÁDÁM ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE ŽÁKŮ, ABY TENTO HARMONOGRAM PŘÍCHODŮ ŽÁKŮ DO ŠKOLY DODRŽOVALI A RESPEKTOVALI. DĚKUJI.

Mgr. Jana Zvonková