13.11.2020

Abeceda: zůstává opakování čtení slabik z Abecedy a z karet + sklad jednoduchých slov viz. zadání ze dne 12.11.

Abeceda str. 41 opakování psaní číslic – důležitý je správný postup psaní – dle šipek.

Pozor: str. 40 vynechat!!!

Počítání zpaměti 1: vypočítat další sloupeček příkladů, tzn., že by měli mít hotové strany 1 a 2.