15.5.2020

V pondělí 18.5.2020 vložím na stránky školy (a do vitríny před školou) seznam žáků dle skupin s časem příchodu do školy a odchodem ze školy. Připomínám – zařazení žáků ve skupinách je neměnné.

V provozu bude pouze 1 oddělené Školní družiny. Ranní ŠD nebude v provozu. Žádám zákonné zástupce, aby dodržovali pokyny, které jsou pro nás v této situaci závazné. Vyzvedávání žáků ze ŠD budou pouze v 15.00 hodin – celá skupina opustí školu v jeden čas (15.00 hodin). Děkuji za pochopení.

Žáci, kteří nastoupí do školy 25.5.2020 předloží řádně vyplněné a podepsané Čestné prohlášení. Bez tohoto prohlášení nebudou vpuštěni do budovy. Čestné prohlášení se dokládá pouze 1x, a to v den nástupu do školy. Řádně si pročtěte pokyny při dodržování hygienických podmínek – vloženo již dříve. Žáci budou mít s sebou 2 roušky – dodržujte. Omlouvání nahlášených žáků bude probíhat jako při běžné výuce.

Vzdělávání ostatních žáků bude probíhat jako dosud – prostřednictví webových stránek školy a bude pro všechny žáky závazné.

Čestné prohlášení

Pokud nemáte možnost tisku, můžete si formulář Čestného prohlášení vyzvednout ve škole ve dnech 19. – 22.5.2020 od 8.00 do 12.00 hodin.

Mgr. Jana Zvonková