16.5.2020

Dobrý den z Mikulova 🙂 Tentokrát přikládám úkoly již v sobotu 🙂

Pondělí

Český jazyk – Skloňování podstatných jmen, pádové otázky

Procvičování pravopisu – str. 48 – doplň celou stránku 🙂

učebnice str. 58 – pozorně si přečti žlutý rámeček, sleduj, jak se podstatná jména u obrázků mění – mění svůj tvar, tomu se říká skloňování. Slouží nám k tomu 7 pádů a tudíž 7 pádových otázek. Ty se naučíš podle předlohy v učebnici. Mohu doporučit k zapamatování i některá pomocná slůvka:

  1. pád    Kdo?  Co?
  2. pád   (bez) Koho?  (bez)  Čeho?
  3. pád   (dám)  Komu?  (dám)  Čemu?
  4. pád   (vidím) Koho?  (vidím)  Co?
  5. pád   oslovujeme, voláme
  6. pád   (o) Kom?  (o)  Čem?    / také  (v) Kom?  (v)  Čem?  – říká se mu předložkový pád 🙂
  7. pád   (s) Kým?  (s)  Čím?

učebnice str. 58, cv. 1 – pročti si ukázku a vyhledej si stejnou ukázku na internetu, věřím, že se pobavíš 🙂

Matematika – Dělení se zbytkem (pokračování)

Tentokrát již bez videa, určitě jste všichni pochopili, že musíte hledat nejbližší nejnižší násobek a zbytek je vždy menší než dělitel. Pokud dělím 4, pak zbytek může být pouze 1, 2, 3 🙂 Zkouška se provádí násobením a přičtením zbytku:

14 : 3 = 4 (zb.2)       Zk: 4 . 3 + 2 = 12 + 2 = 14

učebnice

str. 118       cv. 28, 30 – ústně

str. 118      cv. 29, 31 (i se zkouškou), 32 – vypracuj do sešitu

Úterý

Český jazyk – Pádové otázky

učebnice

str. 59 – cv. 2 – sleduj, jak se slovo mění, můžeš si znovu pustit Hurvínkovo skloňování slova „kočka“ 🙂

str. 59 – cv. 3 – opiš do sešitu, místo obrázků doplň slova ve správném tvaru

Pracovní sešit – str. 58 – cv. 1 a 2 – vypracuj podle pokynů

Matematika – Dělení se zbytkem

učebnice

str. 119 – cv. 33, 35, 37 – ústně

str. 119 – cv. 34, 36  – vypracuj do sešitu, i se zkouškami správnosti

Český jazyk – Pádové otázky

Procvičování pravopisu – str. 50 – vypracuj stránku celou

učebnice str. 59 – cv. 4 –  ústně, pracuj s předlohou pádových otázek (pokud je ještě neovládáš zpaměti) 🙂

Pracovní sešit str. 58 – cv. 3 – vypracuj dle pokynů

Čtvrtek

Český jazyk – Procvičování pádových otázek

Procvičování pravopisu – str. 51 – vypracuj celou stránku

učebnice str. 113 – požádej rodiče, aby ti nadiktovali diktát z oddílu Květen a společně opravte chyby 🙂

Matematika – Dělení se zbytkem

učebnice

str. 121 – cv. 44, 46, 48, 50 – ústně

str. 121 – cv. 45, 47, 49 – vypracuj do sešitu i se zkouškami správnosti 🙂

Pátek

Český jazyk

Dej si dohromady úkol – Vypravování s vyjmenovanými a příbuznými slovy (zadaný již dříve), můžeš doplnit ilustracemi. Tento úkol odevzdáš v pondělí 25.5.2020 do školy – ti, co budou ve škole přítomni na výuku donesou s sebou, ostatní, kteří mají nadále domácí výuku přijdou odevzdat úkol v době od 9.00 do 10.00 hodin do školy. Zvoňte u hlavního vchodu. Věřím, že se všem tento úkol povedl 🙂

Matematika – Dělení se zbytkem

učebnice

str. 122 – cv. 53, 59 – ústně

str. 122 – cv. 52, 56 – vypracuj do sešitu i se zkouškami správnosti

I nadále doporučuji procvičování na stránkách:  skolakov.eu

Přeji hezké dny plné zdraví 🙂

Jana 🙂