Pár ukázek z výuky českého jazyka, jde to i zábavně a hravě.

Únikovka – vylušti správný tvar klíče pomocí úkolů (vyjmenovaná slova, slovní druhy).
Najdi chyby v textu a přepiš správně, poté zkontroluj.
Týmová běhačka – rozřaď vyjmenovaná slova k y/ý, i/í, poté v týmu zkontroluj, zdůvodni a oprav.
Já mám, kdo má – vyjmenovaná slova a jejich slova příbuzná.

Malá ukázka výtvorů i z vlastivědy na téma Marie Terezie a Josef II. (osvícenství).