Český jazyk – Slabikář str. 42, Zdokonalujeme čtení str. 50

Matematika – Učebnice str. 12

Psaní – Písanka str. 46 a 47