Rizikové děti

RIZIKOVÉ DĚTI 1. Děti s LMD /ADHD/ 2. Děti přitahující násilí 3. Děti se syndromem CAN 4. Děti s neuspokojenou […]

Nebezpečí internetu

Vážení rodiče, internet je ve škole i u Vás doma dobrým pomocníkem jak při výuce, tak i v době volna. […]

Konzultační hodiny Metodika prevence

Konzultační hodiny Metodika prevence Konzultační hodiny školního metodika prevence Metodik prevence: Mgr. Dana Tomaštíková /vedoucí dyslektické poradny Každé pondělí v […]

Kdo je metodik prevence?

Školní metodik prevence Školní metodik prevence pracuje v oblasti prevence sociálně patologických jevů. Zajišťuje metodickou, koordinační a poradenskou činnost v problematice […]

Metodik prevence

Zákon č. 359/1999 Sb. V příloze najdete výňatek z výše uvedeného zákona, kterým se škola řídí. Připojené dokumenty: Metodik prevence […]