Dne 30.1. 2020 proběhl v naší škole Barevný den a předávání pololetního vysvědčení. Naše třída si vylosovala barvu červenou, takže nás od rána opravdu přecházel zrak. Posuďte sami. Děkujeme maminkám za výborné moučníky a pomoc s převleky a krásné dárečky.