Dokumenty pro školní rok 2017 / 2018

V příloze najdete všechny potřebné dokumenty: Informace o škole, Dozory ve škole během přestávek, Dozory při cestě na obědy, Konzultační dny, Plán práce školy na rok 2017/2018, Školní řád platný pro školní rok 2017/2018, Dodatek č. 1 k ŠVP ZV „Veselá škola – Tvořivostí k poznání“ a další potřebné údaje. Vše v listinné podobě je také uloženo ve vestibulu školy.

Ped. dozor celkový (27.50 KB)
Informace o škole 2017-2018 (128.00 KB)
Konzultační dny 2017-2018 (626.50 KB)
Provoz školy (58.00 KB)
Školní řád 1.9.2017 (283.50 KB)
ŠVP – Dodatek č. 1 – ŠD (40.93 KB)
Rozvrh 1. třída (51.00 KB)
Rozvrh 2. třída (53.50 KB)
Rozvrh 3. třída (52.50 KB)
Rozvrh 4. třída (53.50 KB)
Rozvrh 5. třída (53.00 KB)
Výroční zpráva 2016 – 2017 (1.39 MB)
Koncepce domácí přípravy (54.50 KB)
Vnitřní řád Školní družiny (101.50 KB)
Střednědobý výhled 2019, 2020 (7.82 MB)
Rozvaha 2018 (28.00 KB)