Český jazyk str.3. Živá abeceda Povídáme si, co vidíme na obrázcích ve třídě, šatně, jídelně. Je u nás ve škole něco jinak?

Druhý úkol: Které věci patří do školy a které určitě ne.

Matematika dvě cvičení na str.4 a první na str.5 Za každou věc jedno kolečko.