Český jazyk Živá abeceda str.2.cvičení 2 a 3 přečti, vytleskej, urči počet slabik

Matematika str.4 cvičení 1 a 2 Pouze tato dvě. Řady jsou pro děti složité, můžete vytvořit vlastní na volný papír.

Prvouka str.6 Správné a špatné chování, třídění odpadu – komentujte obrázky, mluvte v krátkých větách