Zápis nových žáků 19. dubna 2017 Zapisování nových žáků pro školní rok 2017 / 2018 se týká dětí narozených od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011 a děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku. Pokud budete žádat pro své dítě odklad povinné školní docházky, musíte se dostavit i s dítětem k zápisu. U zápisu je nutné odevzdat „Žádost o odklad povinné školní docházky.“ Součástí této žádosti musí být doporučující posouzení příslušného odborného školského poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna Břeclav, SPC Brno apod.) a odborného lékaře (klinického psychologa, popř. dětského lékaře). Pokud mají rodiče zájem zažádat o odklad, je nutné se již s předstihem přihlásit k potřebnému vyšetření odborného školského poradenského zařízení – čekací lhůty jsou až 3 měsíce. Kontakt na PPP Břeclav naleznete na internetových stránkách poradny. V den zápisu – 19. dubna 2017 ve 14.00 hodin – se dostavte s dítětem, jeho rodným listem a Vaším občanským průkazem. Těšíme se.