Zápis nových prváčků Dne 19. 4. 2017 ve 14.00 hodin proběhne zápis nových žáků pro školní rok 2017 / 2018. V příloze naleznete dokumenty doporučující MŠMT pro rodiče nových žáků – Školní zralost, Desatero pro rodiče, Zápisní list žáka, Žádost o přijetí ke vzdělávání ve školním roce 2017 / 2018 a Žádost o odklad školní docházky. Tyto dokumenty si můžete v listinné podobě vyzvednout také v Mateřské škole Novosedly nebo přímo ve škole. S sebou si přinesete k zápisu: rodný list dítěte, občanský průkaz rodiče, samotné dítě, Žádost o přijetí ke vzdělávání, Zápisní list žáka (poslední dva dokumenty můžete vyplnit při samotném zápisu). Pokud žádáte o odklad povinné školní docházky, přinesete k zápisu vyplněnou Žádost o odklad povinné školní docházky, doporučení pedagogicko-psychologické poradny (nebo SPC) a doporučení odborného lékaře (dětský lékař). V případě nejasností nás kontaktujte: tel.: 739 675 903 nebo e-mail: info@zsnovosedly.cz Mgr. Jana Zvonková