21.8.2020

Určitě již všichni čekáte na informace o zahájení nového školního roku 2020 / 2021 a všichni se těšíte. Jak děti, že uvidí své učitele a kamarády 🙂 tak i rodiče, že si po delší době odpočinou 🙂

Zahájení nového školního roku se koná 1. září 2020 v 8.00 hodin v sále OÚ Novosedly. Ano, v sále, nikoli ve škole. Všichni přítomní budou mít roušku. Bez roušky nebude nikdo vpuštěn do sálu OÚ Novosedly. Žáci přijdou všichni bez školních tašek, pouze se přivítáme a řekneme si důležité informace o tom, jak budou další dny probíhat. Nebudu nic dopředu předkládat, protože rozhodnutí nadřízených složek ohledně hygienických a bezpečnostních opatření se mění každým dnem, vyčkám a pak se budu řídit tím aktuálně platným 🙂

Určitě se na všechny žáky a rodiče moc těšíme a věříme, že ten nový školní rok bude mnohem lepší než předešlý a že se nám bude líbit.

Školní družina

V příloze najdete Přihlášku do školní družiny pro školní rok 2020/2021. Tuto přihlášky si, prosím, vytiskněte (nebo můžete vyzvednout ve škole od 24.8.2020 vždy v době 9.00 – 13.00 hodin). Vyplněnou Přihlášku odevzdáte do 31.8.2020 ve škole (můžete vhodit do schránky u vchodových dveří). Prosím zákonné zástupce, aby tento pokyn respektovali, jedná se o to, jak rozdělit žáky do jednotlivých oddělení školní družiny. Také proto, aby provoz školní družiny mohl začít již 2.9.2020. Do školní družiny budou ve školním roce 2020/2021 přijati žáci 1. – 3. třídy. Z vyšších ročníků pouze dojíždějící. Děkuji za pochopení.

Stravování

Protože škola stravování svých žáků nezajišťuje, ale žáci v doprovodu pedagogů dochází do jídelny v Mateřské škole Novosedly, je potřeba si vyřídit přihlášku v Mateřské škole Novosedly.

Přihláška do ŠD

POZVÁNKA – 1_9_2020

Těšíme se na viděnou 🙂

Mgr. Jana Zvonková