Český jazyk
a) Písankový sešit – přepiš psacím písmem cvičení, které dostaneš ve škole, až přineseš úkoly na kontrolu
b) nauč se básničku k abecedě ZPAMĚTI!:

ABCDĎE – jen se na mě koukněte
FGHCHIJK – abeceda je lehká
LMŇOPQ – všichni se ji naučte
RŘSŠTŤU – nechci slyšet nezvládnu
VWXYZŽ – můžete na hřiště běžet

c) Pracovní sešit strana 23/1
d) Písanka strana 23

Matematika
a) Pracovní list „Slovní úlohy“ – úloha 3,4
b) pracovní list (děti ho dostaly ve škole dne 15.10) strana 11/17,18 – opiš a vypočítej do oranžového školního sešitu MT, u slovní úlohy nezapomeň na zápis, výpočet a odpověď
c) Pracovní sešit strana 22/1,2,3

Prvouka
a) Pracovní sešit strana 18