Český jazyk

Učebnice strana 6/4,5 ústně
Pracovní sešit strana 4/11
Písanka strana 10
Domácí úkol – Písanka strana 11

Matematika 
Pracovní list-je potřeba vyzvednout ve škole

Prvouka
Pracovní sešit strana 5