Běhací čtení s porozuměním, nakresli křídou podle vzoru (uvolňovací cviky).