5.11.2020

Český jazyk

 • zopakuj si další vyjmenovaná a příbuzná slova 🙂
 • učebnice str. 25 – Skupiny mě / mně – pozorně si přečti žlutý a červený rámeček
 • nyní si pustíš video od 7. minuty – skupiny s mě / mně – cvičení z tabule neopisuj, pouze bedlivě poslouchej zdůvodnění 🙂

 • učebnice str. 26 – cv. 4 – opiš do sešitu správně a), pak vynechej řádek a napiš b) – pořádně si vše zdůvodni, pokud chceš, podívej se znovu na video 🙂
 • Pracovní sešit str. 18 – cv 15 – pracuj podle zadání. Pozor – věta musí obsahovat sloveso. Spojení – Krásný měsíc. – není věta. Není tam sloveso 🙂 Dej si na tyto „záludnosti“ velký pozor 🙂
 • Pro dnešní den je to vše 🙂

Matematika – geometrie

 • Vzájemná poloha přímky a kružnice – nejprve se podívej na video

 • Nyní si nachystej kružítko, ořezanou tužku č. 3 a pravítko. Vezmi si sešit do geometrie, napiš si datum a nadpis: VZÁJEMNÁ POLOHA PŘÍMKY A KRUŽNICE
 • pozorně se dívej na video a rýsuj společně – můžeš si video zastavit, vrátit zpět, pokud nerozumíš, a proveď vše tak, jak na videu vidíš 🙂

 • Nyní si udělej nový nadpis: VZÁJEMNÁ POLOHA KRUŽNICE A ÚSEČKY
 • Dále budeš rýsovat společně s videem 🙂

 • Nyní budeš rýsovat společně s videem trošku složitější úlohu. Věřím, že bude úkol zvládnut na výbornou 🙂

 • Pro dnešní den vše. Pokud jsi měl/měla potíže s nějakým cvičením na videu, klidně si jej můžeš narýsovat znovu. Vždy budeš zapisovat Náčrt N:, Konstrukci K: a Zápis Z: Hodně štěstí 🙂

Připomínám – sešit do geometrie odevzdáš v pondělí 9.11.2020 od 10.00 do 11.00 hodin.

Jana 🙂