27.1.2021

ČESKÝ JAZYK

  • Procvičování pravopisu – str. 19 – poslední sloupec – doplň PSACÍM PÍSMEM

  • Procvičování pravopisu – str. 20 – první sloupec – doplň

  • Učebnice – str. 52 – cv. 5 – opiš správně doplněné

  • Učebnice – str. 52 – cv. 6 – s každým obrázkem napiš jednu větu

MATEMATIKA

  • Písemné sčítání – to znamená, že příklady jsou napsány tzv. pod sebou. Tady musíš dávat pozor na správné zapisování řádů čísel 🙂

https://www.youtube.com/watch?v=UYoX31MXZzs

můžeš procvičovat s videem 🙂

  • Učebnice – str. 65 – cv. 2 – správně opiš a vypočítej. Zkoušky proveď záměnou sčítanců

  • Učebnice – str. 65 – cv. 3, 4 – zápis, výpočet, odpověď 🙂

  • Učebnice – str. 65 – cv. 5 – procvič zaokrouhlování a napiš správně do sešitu

PRO DNEŠNÍ DEN JE TO VŠE

PŘIPOMÍNÁM – VÝPIS Z VYSVĚDČENÍ BUDU PŘEDÁVAT PŘED ŠKOLOU OD 13.00 DO 13.30 HOD.