1.2.2021

ČESKÝ JAZYK

 • Procvičování pravopisu str. 21 – doplň první sloupec

 • Učebnice str. 51 – cv. 2 a) – správně doplň a opiš do sešitu

 • Zopakuj si – nauč se slovní druhy zpaměti a přidávej k nim vždy příslušná čísla ( příklad – podstatná jména 1, přídavná jména 2….)

https://www.youtube.com/watch?v=a8dzKZZ1c6Y&t=20s

 • Učebnice str. 54 – cv. 1 – prostuduj si 🙂

 • Učebnice str. 54 – cv. 2 – opiš do sešitu první tři řádky a nad každé slovo napiš číslici slovního druhu, do kterého slovo patří. Pozor – za číslicí je vždy tečka, protože se jedná o číslici řadovou 🙂 Číslice slovních druhů piš obyčejnou tužkou.

 • Učebnice str. 54 – cv. 3 – napiš první větu podle vzoru v učebnici u cvičení, pro jistotu zopakuji – napiš větu podle čísel slovních druhů:

2 1 8 2 1 5 2 1 – pracujte samostatně, bez pomoci dospělých 🙂

MATEMATIKA

 • Geometrie

https://www.youtube.com/watch?v=kT2gHzmzmBY

 • Učebnice str. 68 – cv. 1 – opakujeme kružnici, kruh – před vypracováním úkolu se podívej na video a poté pracuj s učebnicí. Obrázek si můžeš překreslit, zapiš správně požadované údaje.

https://www.youtube.com/watch?v=dMlPCF7ZKo0

 • Učebnice str. 68 – cv. 2 – rýsuj podle pokynů (video pod úkolem ti pomůže pochopit úkol)

https://www.youtube.com/watch?v=wCWpm9u2HqE

 • Učebnice str. 68 – cv. 3 – důkladně si pročti a popřemýšlej, následující úkol splníš podle tohoto cvičení 🙂

 • Učebnice str. 68 – cv. 4 – vypracuj podle zadání, cvičení 3 ti pomůže 🙂

Věřím, že jste si dnes dobře zarýsovali 😀

PŘIPOMÍNÁM – NA KONZULTACI SI VEZMI OŘEZANOU TUŽKU, PRAVÍTKO – TROJÚHELNÍK S RYSKOU A KRUŽÍTKO 🙂