15.1.2021

ČESKÝ  JAZYK

  • Procvičujeme vyjmenovaná a příbuzná slova po V

  • Učebnice str. 47 a 48 – tvoř věty na daná slova.   Opět upozorňuji – dodrž správnost zápisu slov a vět, dodrž tvar slova, které neměníš.

výří

Slyšíme výří houkání.

víří

Vítr víří prach se smetím.

  • Procvičování pravopisu – str. 17, vyplníš pouze první sloupec

MATEMATIKA

  • Geometrie – pokračujeme OBDÉLNÍK, ČTVEREC

  • Učebnice str. 62 – cv. 1 – vypracuj podle zadání, videa určitě napomohou
  • Učebnice str. 62 – cv. 2 – načrtni obrázek obdélníka do svého sešitu a vypracuj dané úkoly. Pravé úhly můžeš vybarvi libovolnou barvou. Samozřejmě při náčrtku netrefíš přesně pravý úhel, tak nemůžeš přeměřovat pravítkem. Ale v učebnici se přesvědčíš a vyzkoušíš přiložením pravítka.
  • Učebnice str. 62 – cv. 3 – i tady si nejprve čtverec načrtni (opět bez pravítka) a vypracuj dané úkoly.
  • Učebnice str. 62 – cv. 4 – Toto cvičení je shrnutím dnešního učiva, pokud jste pracovali soustředěně, všechno hravě zvládáte 🙂

Pro dnešek vše.