13.11.2020

Český jazyk

  • pracovní list s názvem STŘEDA
  • do sešitu, který si vyzvedneš ve škole – Český jazyk (červený velký) – učebnice str. 26 – cv. 1 b) – správně doplň a opiš – opět zapiš datum, stranu a číslo cvičení
  • Pracovní sešit – Český jazyk 4 – str. 19 – cv. 18 – vypracuj dle pokynů. Můžeš si zopakovat co je to předpona, kořen slova, přípona (do sešitu s žáky ve videu nic nepíšeš, jen pozorně poslouchej a dívej se 🙂 )

Matematika

Dnes si prodloužíme číselnou osu až k číslu 10 000 – deset tisíc 🙂

Pozorně sleduj video 🙂

Teď budeš pracovat s videem – budeš mít chvíli, abys číslo správně přečetl/přečetla a můžeš si pak zkontrolovat 🙂

Pozorně se podívej na další video, můžeš si do sešitu překreslit podobné tabulky – video si zastavíš, nakreslíš tabulky, dopíšeš údaje a video opět pustíš a pracuje podle pokynů 🙂

A nyní si vyzkoušíš sám/sama.

  • učebnice str. 31 – cv. 9 – překreslíš tabulku do sešitu a doplníš údaje. Pozor na to, jak budeš zapisovat 🙂 Je rozdíl, pokud máš v tabulce nadepsané číselné řády – Jednotky, Desítky, Stovky, Tisíce, Desetitisíce – tam zapisuješ pouze jednu cifru, to je kolik těch daných jednotek v řádu čísel je 🙂 Kdežto další zápis – bez uvedení řádu už se zapisuje jako sčítání. My jsme tak psali rozvinutý zápis čísla – např. 456 = 400 + 50 + 6 🙂 Vzpomínáte si? 😀 V tabulce budeš však dopisovat pouze počty jednotek daného řádu – napovím – vždy jednociferné číslo 🙂
  • učebnice str. 31 – cv. 10 – vzorně opiš zadání a pak napiš barevně číslo, které je psáno slovně 🙂
  • Pro dnešní den vše 🙂

A ještě nějaký ten pohyb 🙂 A protože je sluníčka málo, pozdravíme ho – tentokrát jóga – Pozdrav slunci 🙂

Úkona na 17.11.2020 žádné nebudou – je státní svátek.

Jana 🙂