Kombinování technik

  1. Linie – krajina
  2. Suché křídy (míchání barev), otisk – podzimní strom
  3. Otisk korku, obrys listu, foukání tuše – podzim