Hrušky – obkreslování, stříhání, anilinové barvy
Drak – kreslení, stříhání, práce s vlastní šablonou, suchá křída, malba temperami + fixem