3.1.2020

Poslední týden v roce 2019 byl ve škole ve znamení příprav na Vánoce. A patří k tomu také tradiční Výstava BETLÉMŮ v místním kostele. Výroční Výstava – 25 let každý rok paní Vlasta Ledvinová se svými pomocníky vyskládá neuvěřitelné množství rozličných BETLÉMŮ a my se můžeme vánočně naladit a zároveň obdivovat um výtvarníků. Děkujeme paní Vlastě Ledvinové za překrásný zážitek a přejeme jí ať se sbírka stále rozrůstá.