8.6.2020

Podle §24 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji z organizačních důvodů (příprava na rekonstrukci elektřiny v přízemí budovy školy)

ředitelské volno ve dnech  29. a 30. 06. 2020.  

Zároveň Vás informuji, že v těchto dnech (29. a 30. 06. 2020) bude přerušena činnost školní družiny.

Mgr. Jana Zvonková, ředitelka školy