14.10.2020 Pročtěte si znovu kapitolu Sámova říše.

Podle informací z učebnice vypracujte úkoly 2 a 3  Pracovní sešit str. 6

Zopakujte si na stranách 11 a 12 v učebnici, co víte o Slovanech, na str. 14 písemně na volný papír odpovězte na otázky 1 až 6 ve cvičení Zopakuj si: a přineste do schránky školy v pondělí 19.10.2020