11.1.2021

VLASTIVĚDA – Evropa – opakování

Vodstvo – uč. str. 62, PS str. 45

Podnebí –  uč. str. 63,  PS str. 46

Rostliny a živočichové –  uč. str. 64, PS str. 47

Do volných linek v PS napiš ZAPAMATUJ  SI.