7.5.2020

Milí žáci,

zkontrolujte si a opravte správné odpovědi z minulého týdne. Ohodnoť si svoji práci známkou.

18. Vl – práce s textem – met., PS str. 14,15

Vlastivěda – České království za vlády Přemyslovců

Práce s textem:

Kláštery tvořilo několik budov obehnaných zdí, protože v případě nebezpečí zde mohli obyvatelé z okolí hledat úkryt. (V případě válečného nebezpečí dostávaly vojenskou posádku) Základ tvořily obytné budovy, kostel, studna. Dále pekárna, pivovar, lázeň, truhlářské a kovářské dílny hospitium. Zařízení, v němž se komukoliv dostalo ošetření či ubytování a jídla, chudým zdarma nebo za velmi nízké ceny. Bohatí si museli zaplatit plnou cenu.Na přilehlé zahradě pěstovali obyvatelé kláštera zeleninu, léčivé byliny, ovocné stromy a květiny, mezi nimi převažovaly lilie, růže, a fialy.

Otázky: odpovědi napiš do sešitu

Které rostliny se v klášterech pěstovaly? zelenina, léčivé byliny, ovocné stromy,

květiny (lilie, růže, fialy)

Komu se poskytovalo ošetření a ubytování zdarma? chudým, nemajetným lidem

Kdo musel za ubytování v klášteře zaplatit? bohatí lidé (kníže, velmož)

Hledej, zjišťuj a napiš do sešitu:  co to je?

Kruchta

a) balkonek v kostele na němž stojí varhany

b) vodní nádrž, kašna u kostela

c) kovová nádoba s víkem

Okřín

a) středověké označení vidličky

b) středověké označení lžíce

c) velká mísa (talíř)

Medovina

a) druh francouzského vína

b) zředěný med s chmelem a pelyňkem

c) druh nekvašeného piva

Pražmo

a) druh vánočky

b) pražské perníky

c) nedozrálá zrna obilí

Oratoř

a) místnost kam se ukládaly knihy

b) místo pro soukromou modlitebnu

c) místnost kde se v klášteře vařilo

Refektář

a) jídelna

b) ložnice

c) koupelna

Doplň PS str. 14 a 15

cv. 1

Dojplněná slova za sebou: HRADBY, SVOBODNÍ, OBČANÉ, PANOVNÍK

cv. 2 – práva měst:

doplněné řádky: VÁREČNÉ – Umožňovalo vařit pivo.

TRHOVÉ – Povolovalo pořádat trhy.

HRDELNÍ – Dávalo soudu právo uložit trest smrti.

cv. 3

ZLATÁ BULA SICILSKÁ

cv. 4 Zlatá bula sicilská zajišťovala Českému království

A – nezávislost českého království

B – dědičný královský titul v mužwké linii rodu z otce na syna

cv. 5.

druhý sloupeček čísel jak jdou pod sebou: 3, 5, 1, 6, 2, 4,

cv. 6 – rodokmen

syn Václav I.

syn Přemysl Otakar II.

syn Václav II.

syn Václav III.

dcera Anežka Česká