21.4.2020

Milí žáci, už jistě netrpělivě čekáte co nového se dozvíte v přírodovědě a vlastivědě. Přeji úspěšné bádání a hledání. Z. Pecová

 

Vlastivěda – České království za vlády Přemyslovců

Přečti si v učebnici strany   28, 29, 30, 31

Potom shlédni videa „Dějiny udatného národa českého“ díly: 

21.  Kosmas

22. Události přelomu 11. a 12.  století

23. Kníže Soběslav

24. Vladislav II.

25. O Bruncvíkovi

Pro šikulky – Přečti si pověst o Brucvíkovi ve Starých pověstech českých jak ji napsal Alois Jirásek. 

 

Přírodověda – Ekosystém pole 

Přečti si v učebnici str. 61 a pracuj jenom se str.  61.

Udělej si zápis do červeného sešitu. Zápis bude obsahovat:

  • NADPIS
  • CO JE TO POLE?
  • HOSPODÁŘSKÉ ROSTLINY, které se na poli pěstují
  • ŽIVOČICHOVÉ, kteří na poli žijí. 

          (vše pouze ze str. 61)

pak opiš z učebnice ze str. 61 – k čemu slouží remízek a větrolam

Pro bystré hlavičky – zjisti a zapiš odpověď na otázku č. 1 ze str. 61 (dole)