18.5.2020

Vlastivěda – Život ve středověku 

Milí žáci ve vlastivědě začneme videem Dějiny udatného národa českého

díly 33 – 34.

V učebnici si přečtete str  38 – 40

PS str. 21 a 22

Do sešitu si napiš  GOTICKÝ  SLOH, najdi si v časopise nebo na netu obrázek GOTICKÉ památky, vystřihni a nalepte si do sešitu. Nezapomeň napsat její název!

 

Přírodověda – Ekosystém louka

Učebnice str. 66 – 67 – přečti si a nauč se rostliny a živočichy na louce. 

Do sešitu si napiš nadpis EKOSYSTÉM  LOUKA a roztřiď živočichy na louce na savce, ptáky, plazi a bezobratlé.