11.3.2020

Protože není dán termín ukončení mimořádného opatření, je potřeba operativně řešit domácí přípravu žáků, aby se tak předešlo velkému propadu ve výuce.

Sledujte proto pravidelně webové stránky školy – vždy rubriku třídy svého dítěte. Využující budou podávat pravidelně informace o další domácí přípravě.

Děkujeme za pochopení.

Jana Zvonková