7.6.2020

ČESKÝ   JAZYK  –  Podmět a přísudek

Nejprve si přečti  na str. 81  první  žlutý rámeček

Potom udělej

z učebnice str. 81  cv. 1 – vyhledej slovesa a vypiš je do červeného sešitu

                              cv. 2  – napiš do červeného sešitu

Potom si přečti   na str. 81 druhý  žlutý rámeček na str. 81

                              z učebnice udělej  str. 81 cv. 3 – napiš do červeného sešitu

Potom si přečti  na str. 82  oba žluté rámečky

                              z učebnice udělej ze str.  82  cv.  7 –  ( a) b) – nedělej!) 

                           –   podtrhni  podmět a přísudek, (případně jen přísudek pokud je podmět nevyjádřený)

PS  str. 32

SLOH – Tvořeníčko, tvoření – PS  str. 33, 34, 35

 

MATEMATIKA  – aritmetický průměr

Jednoduše aritmetický průměr znamená, že nakonec všichni mají stejně.

Příklad:

Jana  přinesla        7   bonbonů

Dana přinesla        4   bonbony

Jan přinesl             6   bonbonů

Zuzka přinesla       3  bonbony

Celkem mají děti   7 + 4 + 6 + 3  = 20  bonbonů.

Bonbony dali do společného košíku.  Kolik bonbonů dostane každý? 

Spočítáš aritmetický průměr          20 : 4 (počet dětí)  =  5 

                                                   Každý dostal  5  bonbonů.

Pročti si v učebnici str. 136 – ústně vyřeš příklady.

Do sešitu zkus vypočítat  na str. 137    cv. 4, 5, 6, 7, 8, 

Procvičuj str. 137 cv. 10

 

GEOMETRIE – Grafický součet úseček

Pročti si stranu 138 přerýsuj do sešitu cv. 1 a odpověz na otázku – ověř si…..

 

PŘÍRODOVĚDA  – ČLOVĚK A PŘÍRODA 

pročti si v učebnici  str. 76, 77

 

Nadpis do sešitu:

OCHRANA PŘÍRODY  

Opiš do sešitu ZAPAMATUJ  SI   ze str. 77 

PS  str. 44

 

VLASTIVĚDA  – doba pohusitská

Učebnice str. 46, 47, 48,  – pročti si

PS str. 25

Videa Dějiny udatného českého národa

Jagellonci

O Daliborovi

Kutnohorští havíři