29.5.2020

MATEMATIKA

Početník – 2 díl   –    strana 1 – 12

 

GEOMETRIE  – Obsah obdélníka a čtverce

učebnice str. 135  –  cv.  2, 3, 4, 5  do sešitu 

 

ČESKÝ  JAZYK  – Věta a souvětí, grafický zápis souvětí – opakování

učeb. str. 78, 79, 80     –  pozorně i přečti žluté rámečky

učeb. str. 78  cv.  1       –  ústně

učeb. str. 78   cv.  3      –  do sešitu udělej grafický zápis  souvětí

učeb. str. 79   cv. 7        –  napsat do sešitu

PS   str.   31

 

SLOH  – Vaříme, pečeme – Popis pracovního postupu

PS  str.  30, 31

 

VLASTIVĚDA  –   Husitství  – KDO NEMÁ SEŠIT DOMA UDĚLÁ NA PAPÍR!!

Do červeného sešitu:

  • napiš nadpis  HUSITSTVÍ
  • opiš si   z učebnice str. 44  ZAPAMATUJ  SI
  • nakresli si zbraně husitů ze str. 44

Odpověz krátce na otázky z učebnice str. 45  –  1, 2, 4, 5  (odpovědi najdeš v  ZAPAMATUJ SI)

 

PŘÍRODOVĚDA  – Ekosystém louka

PS  str. 28, 29   (pracuj s učebnicí str. 68 – 69)