Vážení rodiče,
opakuji zadání úkolů ze dne 10.3. Nové zadání úkolů budu vkládat na webové stránky školy v pondělí ráno. Stále si opakujte probraná písmena, nechávejte děti hlasitě číst a zkontrolujte, jestli vaše dítě rozumí čtenému textu. Pokládejte otázky, na které dítě odpovídá.

Slabikář – dokončit všechna cvičení ze strany 70-71
Písanka – strana 18
Matematika-dokončit všechna cvičení ze strany 22-23
Počítáme zpaměti -dokončit strany 16-17

S pozdravem třídní učitelka Mgr. Veronika Šmatlavová