Milí žáčci tento týden, se podíváme na život přemyslovských knížat. Bude to takový dobrodružný příběh do historie českých dějin. 

  1.  Nejprve si pozorně přečti v učebnici stranu 21 – 22. 

       2.  Potom shlédni video „Dějiny udatného českého národa“ díl: 13. – sv. Václav,  

 

Teprve potom se pusť do vypracovávání úkolů.

Nadpis je Přemyslovská knížata. Opiš ze strany 21     Víš, že…….?  

a prohlédni si svatováclavskou korunu na straně 22, je krásná a bude o ní řeč ještě později až se budeme učit o králi Karlu IV.

Odpověz na otázky v učebnici ze strany 22 – Po stopách svatého Václava. 

Dále pokračuj:

Přečti si v učebnici stranu 23 – 24

Potom shlédni video. „Dějiny udatného českého národa“ díly: 14. – Boleslav II.  a 15. – sv. Vojtěch

opiš do sešitu: zapamatuj si ze strany 24.

PS str. 11  

Jsi šikula, zkus pracovat sám/a, když odpovědi nebudou perfektní NEVADÍ. Příště se ti to povede určitě dokonale.   Z. Pecová, tř. uč.

 

Přírodověda

Ekosystém potok a řeka 

Přečti si v učebnici str. 60 živočichové potoků a řek – opis do sešitu ZAPAMATUJ   SI.

doplň  PS – Ekosystém potok a řeka (str. 41 a 42)