14. 4. 2020

Čj – uč. přeskoč na str. 92 a zopakuj si tvoření rozkazovacího způsobu

cv 1a), b)

cv. 2  a cv. 3 opiš do sešitu

PS – vypracuj str.12 – celou

Sloh – napiš vypravování  Jak jsem trávil letošní Velikonoce.

M – uč. str. 107 – cv. 13

str. 108 – cv. 1a), b); cv. 4 a cv.11

str.109 – cv. 15

G: Početník 1, str. 33 zopakuj si nebo najdi, jak se počítá obsah čtverce a vypracuj cv.1, cv. 2 a 3 je navíc.