8.2.2021

Milí žáci pokračujeme v distančním vzdělávání. Přeji hodně dalších úspěšně vyřešených úkolů.       Vaše tř. uč. Zdenka Pecová

ČESKÝ  JAZYK

PS  – 1. díl  – žlutý

dokončíme zbývající strany  č. 37, 38, 39, 40 a slohové cvičení na str. 36 – rozvoj fantazie a porozumění textu.

MATEMATIKA a geometrie

POČETNÍK  1. díl – dokončíme zbývající strany č. 30, 31, 32, 33, 34, 35

když si nebudeš vědět rady pomohou ti v učebnici str.:

Vlastnosti trojúhelníku str. 93

Jednotky obsahu str. 62

Obsah obdélníku a čtverce str. 67

Převádění jednotek obsahu str. 79

Obvody obrazců str. 34

VLASTIVĚDA – nová zelená – Novodobé české dějiny

Ve vlastivědě si budete prohlížet videa a obrázky z minulosti našich dějin a budete sledovat téměř pohádková dobrodružství.

Nejprve opakování –  co si pamatujete ze 4. ročníku

PS str. 2, 3, 4, 5

 

PŘÍRODOVĚDA – Společenstva živých organizmů

Přečti si v učebnici strany 45, 46

PS – str. 26, 27, 28