5.6.2020

Všechny zdravím ze školy a přikládám úkoly na další týden 🙂 Jistě jste si všimli, že školní rok pomalu končí, ale zatím ještě pracujeme – sice doma, ale pracujeme 🙂 Jak to bude s vysvědčením? To najdete v sekci Aktuality 🙂 Nyní k úkolům 😀

Pondělí

Český jazyk – Čas u sloves

Víš dobře, že vše, co dělám, děje se v určitém čase – bylo to včera, je to teď a bude to zítra.

Učebnice

str. 67 – pozorně si přečti barevné rámečky 😀

str. 67 – cv. 2 – budeš pracovat do sešitu; uvedu vzor

utvoř si v sešitě 3 sloupce – čas MINulý (Min), čas PŘítomný (Př) a čas Budoucí (B)

sedíte – sedíte teď, vy sedíte teď – napíšu sloveso sedíte do sloupce Př (čas přítomný)

budete hledat – vy budete hledat zítra – napíšu slovesa budete hledat do sloupce B (budoucí) 🙂 Rozumíš? Pokud ne, popros rodiče o dopomoc 🙂

Pracovní sešit

str. 63 – cv. 3 – procvič se v určování času u sloves a pracuj dle pokynů 🙂

Diktát

požádej rodiče o nadiktování diktátu, můžeš využít učebnici na str. 113 v rámečku Červen

Matematika – procvičování

Učebnice

str. 132 – cv. 15 – počítej příklady podle vzoru (je to velmi podobné jako u násobení 12, 15 apod., jen přidáš i jiné desítky a násobení desítek jsme hravě zvládli 🙂 )

str. 132 – cv. 16, 21 – ústně

str. 132 – cv. 18 – vypracuj do sešitu i s písemnými zkouškami 😀

str. 132 – cv. 22 – slovní úlohu vyřeš do sešitu a dbej správného zápisu 🙂

Úterý

Český jazyk – Slovesa – Infinitiv

Cizí slovo INFINITIV (čti: infinityv) značí sloveso, u kterého nemohu určit osobu (já, ty, on… já dělám), číslo (jednotné, množné – my skáčeme) a čas (minulý, přítomný, budoucí – vyskočím, půjdu). Nejčastěji jsou zakončena na:

-t     dělat, krájet, stavět

-ti     dělati, krájeti, stavěti

-ct    pomoct, péct, říct

-ci    pomoci, péci, říci

U těchto sloves nevím jaká je osoba – kdo dělat? kdo krájet? kdo stavět? Nevím ani číslo – my krájet? (množné číslo), ty krájet? (jednotné číslo). Nevím ani čas – my dělat – kdy dělat? včera, teď nebo zítra? (minulý, přítomný, budoucí)

Proto infinitiv poznáš vždy dobře.

učebnice

str. 68 – cv. 1 – nejprve si cvičení dobře přečti, věřím, že jste se všichni pobavili 😀 a teď si vezmi pero, sešit a cvičení přepiš do sešitu se správnými tvary sloves 😀

Pracovní sešit

str. 63 – cv. 3 – nejprve si zopakuj čas u sloves, bude se ti lépe pracovat 🙂

str. 64 – vypracuj selou stranu, je to opravdu velmi snadné 😀

Matematika – Násobení trojciferných čísel jednociverným činitelem

Nelekej se složitého názvu – trojciferných čísel – je to úplně jednoduché, jen přidáme ještě jeden řád a tak budeme sčítat vlastně tři výsledky (součiny) do konečného výsledku (součtu). Ukážu s popisem 🙂

………….. 142         .          6           =  (100 .  6)  +  (40  .  6)  +  (2  .  6)  =  600 + 240 + 12 = 852

……………100 + 40 + 2

Vidíš, že jsem si trojciferné číslo rozložila na řáda – to je na stovky, desítky a jednotky. Každý řád vynásobím druhým činitelem, v tomto případě číslem 6. Všechny součiny příkladů v závorkách sečtu – a je to vše 😀

Učebnice 

str. 133 – cv. 1 – pozorně si prohlédni názorné vysvětlení a poté vypracuje celé cvičení do sešitu 🙂

str. 133 . – cv, 3, 6 – ústně

str. 133 –  cv. 4 – vypracuj do sešitu 🙂 Pokud jste zvládli, je dobré se odměnit 🙂

Středa

Český jazyk – Slovesa – Infinitiv – procvičování

Učebnice

str. 68 – cv. 4 – vypiš nejprve do sešitu slovesa v infinitivu a potom si můžeš vytvořit lehkou tabulku, do které zapíšeš slovesa, u nichž určíš – osobu, číslo a čas. Tady máš možný vzor pro tabulku:

Sloveso Osoba Číslo Čas

Pokud jte nezvládli úkol z minulého dne v Pracovním sešitě, máž nyní možnost vše dokončit 🙂

Matematika – procvičování násobení trojciferných čísel jednociferným činitelem

Učebnice

str. 134 – cv. 8, 9, 10, 11, 12  – vypracuj do sešitu

str. 134 – cv. 7, 16 – ústně 🙂

Čtvrtek

Český jazyk – Zvratná slovesa

Jedná se o slovesa, ke kterým je přiřazeno zájmeno – se, si

dívat se, číst si, oblékat se, malovat si

Učebnice

str. 69 – cv. 1 – vypracuj ústně s rodiči podle úkolů a), b), c)

POZOR 🙂

Rozlišuj zvratné sloveso (číst si, dívat se) a předložku (se).

Příklad:  Táta se díval na televizi se svým synem.   –  se díval = zvratné sloveso,  se (svým synem) = zájmeno

str. 69 – cv. 2 – opiš do sešitu a podtrhni červenou pastelkou zvratná slovesa, zelenou pastelkou zájmena 🙂

Pracovní sešit

str. 65 – cv. 1, 2, 3  – vypracuj dle pokynů

Matematika – Dělení mimo obor násobilek

Nejprve se podívej na video 🙂

Pochopili jste rozdíly? Pak se můžete podívat dál a dávat pozor 🙂

Věřím, že paní učitelka vše vysvětlila výborně a učivu rozumíte. Přesvědčíme se 🙂

Učebnice

str. 138 – cv. 8 – vypracuj do sešitu

str. 138 – cv. 9 – vypracuj ústně

Pátek

Český jazyk – Slohová výchova – Nalezený deník

str. 36, 37 – vypracuj do pracovního sešitu, pokus se zasnít a představit si, že jsi někde na dobrodružné cestě 🙂

str. 38 – úkol na celý příští týden, protože mi pak v pátek odevzdáš pracovní sešit – samozřejmě vyplněný – pouze zadané úkoly. Pracovní sešit uschovám do dalšího ročníku a ty stránky, které jsme nevypracovali, budou sloužit k opakování na začátku 4. třídy 🙂

Pracovní sešit Slohová výchova odevzdáš do školy dne 12. června 2020 od 12.00 do 13.00 hodin. Prosím, aby všichni dodrželi daný termín. Děkuji 🙂

Matematika – procvičování

Učebnice

str. 138 – cv. 11 – vypracuj do sešitu i se zkouškou 🙂

str. 139 – cv. 13 – vypracuj do sešitu dle pokynů

str. 139 – cv. 15, 16 – vypracuj do sešitu

str. 139 – cv. 18 – vypracuj do sešitu, správnost výsledků si ověř na kalkulačce 🙂

 

Věřím, že všechny úkoly byly snadné a vypracovali jste je s radostí, že se blíží prázdniny 😀 😀 😀

Jana 😀