2.11.2020

Milí žáci,

pokračujme dále v distančním vyučování. Úkoly se Vám daří úspěšně plnit a věřím že i s těmi dalšími si hravě poradíte. Hodně úspěchů přeje Vaše třídní učitelka Z. Pecová

ČESKÝ JAZYK

Předpony s-, z-, vz-

učebnice str. 35 si přečti modrý rámeček

*****pak shlédni video tentokrát jej najdeš úplně dole****

Úkol: potom vypracuj v PS str. 19

Úkol: z učebnice napiš do sešitu str. 36 cv.  5, 6

SLOH – Vypravování – Úkol: PS str. 9, 10

Jen připomínám na straně 10 piš krátké jednoduché věty a dodržuj pravidlo

– každou větu na zvláštní řádek.

MATEMATIKA

Jednotky času – učebnice str. 35

Úkol: vypracuj do sešitu str. 35  cv. 1, 2, 3, 4, 6

Připomínám

1 hodina má 60 minut

1 minuta má 60 sekund

1 den má 24 hodin

1 týden má 7 dnů

Výpočet kolik minut má 1 týden:

1 týden má 7 dnů

tj. 7 . 24 = 168 hodin

tj. 168 . 60 = 10 080 minut

tj. 10 080 . 60 = 604 800 sekund

GEOMETRIE – obvod trojúhelníku – uč. str. 34 cv. 4 , 6

VLASTIVĚDA

Jihočeský kraj – uč. str. 28, 29 – Úkol: PS Jihočeský kraj (str. 20)

do sešitu vypracuj Úkol pro bystré hlavičky: str. 28 cv. 2, 4   najdeš na internetu

Plzeňský kraj – uč. str. 30, 31 – Úkol: PS Plzeňský kraj (str. 21)

do sešitu vypracuj Úkol pro bystré hlavičky: str. 30 cv. 2, 3, 4 najdeš na internetu

PŘÍRODOVĚDA

Projekt : Úkol: na celý měsíc listopad – odevzdáte v pátek 27. 11.

Vytvoř naši SLUNEČNÍ SOUSTAVU

  • postupně si pročti v učebnici strany 23 – 30

  • prohlédni si obrázky

  • podívej se na internet a sbírej informace

  • potom si zvol techniku jaká ti bude vyhovovat – (nakresli, vymodeluj, vytvoř z papíru nebo jiných materiálů..)

  • připomeň si obr. uč. str. 25 a nezapomeň na žádný objekt Sluneční soustavy

  • velikost minimálně A3 – velký výkres

Už se těším na Vaše určitě zajímavé výtvory!!! Z. Pecová