22.5.2020

Milí žáci,

Než začnete listovat v domácích úkolech mám pro Vás důležitou informaci.

V pondělí 25. 5.  nebo v úterý 26. 5.

v době   od  12,00 – 12,30 hod.

si přijdete do školy pro opravené sešity, kufříky a cvičení úbory, které zůstaly ve škole. 

Domácí úkoly pro ty žáky, kteří nedochází do školy a zůstávají doma jsou připraveny úkoly na nový týden. Tak ať je zdárně zase všechny zvládnete. 

                                                                                         Z. Pecová, tř. uč. 

 

MATEMATIKA  – zlomky pokračování

uč. str. 120 – dobře si pročti a prohlédni

uč. str. 121 – do sešitu cv.  12, 13, 14, 15, 16, 17

uč. str. 122 – do sešitu cv. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25

 

GEOMETRIE – obsah obdélníku a obsah čtverce

Nejprve si dobře prohlédni obrázky na str. 135 cv. 1 – spočítej čtverečky uvnitř obrazců – obdélníků a čtverců. Je v něčem shoda? Zamysli se.

Potom se vrať na str. 130 a do sešitu udělej cv. 1, 2, 3 

Pracuj podle návodu. Výsledek by měl být podobný obrázkům na str. 135

ČESKÝ JAZYK – časování sloves

Čas minulý – uč. str. 71 – podívej se, procvič si ústně

PS str. 28, 29, 30 

učebnice  –  str. 72 cv. 4 – ústně si procvič

                   str. 74  cv. 1 a 4 – písemně do sešitu

SLOH – PS str. 28 a 29 – recenze

 

PŘÍRODOVĚDA – Ekosystém louka

učebnice str. 68 – 69

do sešitu překresli obrázek  – STAVBA TĚLA TRÁVY

 

VLASTIVĚDA – HUSITSTVÍ nebo také husitské hnutí 

učebnice str. 41 – 45  dobře si pročti , pak shlédni video díly 42 – 46 viz níže 

až potom vypracuj v PS str. 23 a 24.