20.11.2020

ČESKÝ JAZYK

Předpony ob-, o-, v-

Předložky v, ve

Skupiny bě, bje, vě, vje, mě, mně

učebnice str. 41 a 42 – přečti modrý rámeček

pak shlédni VIDEO

Úkol: vypracuj v PS str. 21, 22

Úkol: z učebnice napiš do sešitu str. 41 cv. 1, 5, str. 42 cv. 8

SLOH – Chat, sociální sítě – PS Slohová výchova str. 11 cv. 2