20.11.2020

Nerostné bohatství, průmysl a doprava uč. str. 40, 41 Úkol: PS str. 31, 32