13.11.2020

ČESKÝ JAZYK

MLUVNICE – OPAKOVÁNÍ – pracovní listy + napiš diktát – z VIDEA

SLOH – Úkol: napiš vypravování (na volný list, minimálně 10 vět)

PŘIPOMEŇ SI:

Vypravování je rozděleno do částí, kterým říkáme OSNOVA příběhu.

OSNOVA

 1. Úvod 

 2. Vlastní vypravování – Zápletka – posluchač j uveden do děje (místo, popis osob..)

  – Vyvrcholení – děj a napětí

  – Rozuzlení – seznámení se s tím jak děj skončil

 3. Závěr – dokončení příběhu ( vyřešení záhady, poučení, shrnutí dojmů)

Poslechni si VIDEO – ZEBRA MATYLDA a sleduj osnovu

ZEBRA MATYLDA – osnova příběhu

1. Úvod – zebra Matylda

2. Volba nejkrásnějšího zvířete

3. Nespokojenost zvířat s výsledkem

4. Příhoda s novinářem

5. Nešťastná Matylda

6. Pomoc pana ředitele

7. Závěr – poučení

VIDEO

Vyber si téma:

 • příběh, příhoda – co jsem prožil, nebo zažil někdo z rodiny

 • vymyšlený příběh

Úkol:

 1. Napiš OSNOVU svého příběhu

 2. Pak podle osnovy napiš vlastní vypravování.