11.5.2020

Přeji hezký květnový den 🙂

Nejprve pár slov k vašim sešitům z Matematiky. Mnoho z vás mi udělalo radost, protože mají vypracované všechny úkoly, které byly zadány. Jejich úprava sešitů je přímo vzorová, a také jsem to přímo do sešitu napsala s velkou pochvalou. Udělali mi tito žáci radost. Ale vše nemůže být jen růžové, že. A tak se našli i tací, kteří to prostě a jednoduše „flákají“ jak se dá. Když se nechce, nedělají, úprava je přímo hrozivá, že by se v tom ani sám pán pekel nevyznal. Někteří „kašlou“ na to, že by měli úkoly vypracovat a tak je vůbec nedělají, jen sem tam něco – aby se neřeklo, což mě velmi mrzí. Tito žáci by si měli uvědomit, že se neučí kvůli mně, kvůli rodičům, ale kvůli sobě, protože když na mnohé věci přijde žák sám, lépe si vše zapamatuje. Pak se může stát, že stejný „flink“ je bude třeba obsluhovat v obchodě nebo stavět jim dům nebo je operovat – no a co, ono to nějak dopadne, mně se nechce – řekne si ten „flink“ a vy si odnesete z obchodu nevyhovující zboží, dům vám spadne a budete mít zdravotní problémy, protože lékař odoperoval úplně něco jiného než měl, na tu vaši operaci si netroufl, neuměl ji. Znáte to, že – takto k vám mluvím ve třídě 🙂

Zítra si – v úterý 12.5.2020 od 9.00 do 10.30 hodin, prosím přijďte do školy pro sešity do Matematiky, přidám vám k nim i pracovní sešit Počítáme zpaměti, kde bude třeba procvičovat. Tentokrát zadám úkoly přímo na stránky a jinak – změna je třeba 🙂 , ne do přílohy. Tak tady je máte:

ČESKÝ  JAZYK  A  MATEMATIKA

Pondělí

ČJ – Podstatná jména

uč. str. 55 – důkladně si pročti úvodní rámeček, tím si zopakuješ to, co už určitě víš a znáš

cv. 1 – pracuj se sešitem vyjmenovaných slov (stačí ústně)

cv. 3 – doplň, opiš, podtrhni rovnou modrou čárou podst. jména

Zopakuj si slovní druhy – ohebné (ty, které mění svůj tvar – máma, mámě, mámu – mohu je skloňovat) a neohebné (když, proto, a, nebo, k, bum, au – tato slova nemění svůj tvar 🙂 ) – učebnice str. 53

Pracovní sešit str. 55 cv. 3 – pracuj s učebnicí, cv. 4 doplň

Matematika – Dělení se zbytkem

Dnes budeš koukat na pc nebo do tabletu či mobilu. Můžeš si vzít papír a vyzkoušet si s panem učitelem z internetu 🙂 Věřím, že toto učivo správně pochopíš. V pondělí se podíváte na pár krátkých dílů, abyste v úterý mohli pracovat již s učebnicí. Pokud úkolům nebudeš rozumět, můžeš si video pustit znovu 🙂

Úterý

ČJ – Podstatná jména

Pracovní sešit str. 56 – vypracuj podle pokynů

učebnice str. 56 – Podstatná jména obecná a vlastní – pročti si důkladně celou stránku, již jsme brali, tak určitě si vzpomeneš

cv. 1 – vypracuj ústně

učebnice str. 57 – cv. 2 – vypracuj do sešitu

Procvičování pravopisu – str. 42 celou – to abyste nezapomněli používat vyjmenovaná a příbuzná slova 🙂

Matematika – Dělení se zbytkem

učebnice str. 112, 113 – pozorně si pročti, některé úkoly si můžeš překreslit do svého sešitu a vyřešit sám, podle učebnice pak zkontrolovat

učebnice str. 113 – cv. 6 – přepiš do seištu

cv. 7 a 8 – přepiš a vypočítej do sešitu (místo tužek můžeš zvoli např. kolečka)

Středa

ČJ

Procvičování pravopisu str. 43 a 44 celou 🙂

učebnice str. 57 cv. 3 – opiš správně do sešitu

cv. 4 – ústně

Pracovní sešit str. 57 – vypracuj celou

Matematika – Dělení se zbytkem

Nejprve se můžeš podívat na krátké video 🙂

A nyní budeš pracovat s učebnicí a sešitem 🙂

učebnice str. 114 – cv. 11, 12, 13, 15 – překresli, přepiš a vypočítej do sešitu 🙂

Čtvrtek

ČJ

učebnice str. 57 – cv. 5 – vypracuj do sešitu, můžeš si pomáhat sešitem s vyjmenovanými slovy

Procvičování pravopisu str. 47 – celou; barevně si vyznač slova, kterým nerozumíš (neznáš jejich význam)

Matematika – Dělení se zbytkem

Nejprve opět krátké video 🙂

A nyní učebnice 🙂

učebnice str. 115  – cv. 16, 17, 18, 20 – opiš, překresli a vypočítej do sešitu 🙂

Pátek

ČJ – Sloh

Slohová výchova – str. 26, 27 – určitě jsi za tu dobu, co jsi doma, s maminkou něco připravoval /  připravovala. Tak jsem zvědavá na vaše recepty. Prosím, dejte si záležet 🙂

Matematika – Dělení se zbytkem

Opět krátká videa

A učebnice 🙂

učebnice str. 117 – cv. 21, 22, 23, 24, 25, 26 – překresli, opiš, vypracuj.

Vysvětlení pojmu – NEÚPLNÝ  PODÍL – to je výsledek a přičtu k němu zbytek 🙂 a dostanu dělence 🙂

To je pro tento týden vše. Věřím, že se vám vše podaří 🙂

Jana 🙂