6.4.2020

Milí žáci ve vlastivědě to budou dnes obrázkové příběhy českých dějin. Podívejte se na určitě „akční“ příběhy z doby vlády Přemyslovců. A pokud máte doma knížku o hradech a zámcích, knížatech a kněžnách, tak si ji prohlédněte  a určitě si něco přečtěte. Knížku si pak můžete zapsat do čtenářského deníku a napsat, že jste si ji prohlédli a krátce dvěma větami napsat o čem jste si v knížce četli. 

Vlastivěda dokončení tématu – Přemyslovská knížata

Shlédni na internetu následující videa:

„Dějiny udatného národa českého“

část 15 – sv. Vojtěch

část 16 – přelom tisíciletí

část 17 – Oldřich a Božena

část 18 – Sázavský klášter

část 19 – Břetislav a Jitka

část 20 – Vratislav II.

Úkol – vyber si jeden příběh a do sešitu nakresli obrázek k tomuto příběhu, krátce napiš obsah tohoto příběhu.

 

Přírodověda

Ekosystém RYBNÍK – učebnice str. 71,       PS str. 39  (5 Ekosystém rybník)

Úkol pro ŠIKULKY: – V SEŠITĚ OZNAČ ČERVENĚ!!

Do sešitu vypracuj OTÁZKY –  1,2,3 na straně 71