5.5.2020

Milí žáci,

jistě už netrpělivě čekáte na úkoly na tento týden. Tady jsou a doufám, že se Vám povede řešení tak skvěle jako doposud. Přeji hodně úspěchů!

Pecová Zdenka, tř. uč.

MATEMATIKA

Početní výkony s přirozenými čísly – učebnice str. 111, 112

Přečti si pozorně růžový rámeček na str. 111

Vypočítej do sešitu cv. 1, 2, 3, 6

Slovní úlohy str. 111  cv. 4

Přečti si pozorně růžový rámeček na str. 112

Vypočítej do sešitu cv.  8, 10, 11, 12, 

Slovní úloha str. 112  cv. 13

 

GEOMETRIE – Rovnoběžníky –  učebnice str. 114, 115

Zopakuj si jak rýsujeme rovnoběžky

na str. 39 je přesný popis s obrázkem !!!

pak vypracuj úkoly na str. 114  –  cv.  1, 2, 3, 4, 

str. 115  –   cv. 7, 8

 

ČESKÝ   JAZYK 

SLOVESA –  jsou slova, která vyjadřují děj. Co osoby, zvířata a věci dělají.

Máma vaří.  Táta čte noviny.  Sestra píše dopis. 

Had se plazí. Ryba plave ve vodě. Pes skáče. Kočka mňouká.

Auto troubí. Televize vysílá zprávy. Voda teče. Zvonek zvoní

 

Nejprve si zopakuj (přečti )co už o slovesech víš v učebnici na  str. 66 velký rámeček. 

 

Tvar URČITÝ A NEURČITÝ – pracuj podle učebnice jako podle návodu

PS str.  24

 

JEDNODUCHÉ  a SLOŽENÉ   TVARY    SLOVES 

ZVRATNÁ SLOVESA

Nejprve si přečti v učebnici na str. 67  žluté rámečky, kde najdeš vysvětlení. Pak vypracuj strany v pracovním sešitě. Pracuj s učebnicí jako s návodem.

PS str. 24, 25 

 

SLOH –  Narozeninová párty 

PS str. 22, 23

 

ČTENÍ – najdi si v knížce, na internetu nebo v časopise pro děti, báseň o jaru (nejméně 3 sloky), nauč se jí zpaměti a udělej radost rodičům nebo babičce a báseň jim zarecituj. Nezapomeň si přečtené knihy zapisovat do čtenářského deníku.