21. září 2016 poprvé do jídelny Vzhledem k dokončení veškerých prací ve školní jídelně prosím rodiče našich žáků, aby svým dětem ještě v pondělí a úterý (19. a 20. září 2016) přichystali obědové svačiny. Provoz školní jídelny bude zahájen ve středu 21. září 2016. Chtěla bych všem rodičům poděkovat za pochopení a zvládnutí „rozverného“ školního roku. Mgr. Jana Zvonková