INFORMACE O PROVOZU ŠKOLNÍ DRUŽINY

RANNÍ ŠD 6.40 – 7.40 h

(Ráno bude budova školy otevřena od 6.40 do 7.25 h, poté se uzavírá. Děti které přijdou později, čekají před školou do 7.40 h.)

ODPOLEDNÍ ŠD 11.40 – 15.55 h

ŠD je rozdělena na I. a II. oddělení

V I. oddělení budou žáci z 0. ročníku, I. třídy a II. třídy ( třída nahoře) pod vedením vychovatelky paní Marie Labajové.

Ve II. oddělení ŠD budou žáci ze III., IV., a V. třídy ( třída dole) pod vedením vychovatelky paní Ivany Černošové

 

TEL. KONTAKT:

 I. oddělení:  Marie Labajová    608 629 106

II. oddělení:  Ivana Černošová 727 966 340

Provoz školní družiny  bude zahájen 2.9.2022.