9.10.2019
Co si mám představit pod pojmeme „sebehodnocení“? Nic víc než to, že se sám – sama – hodnotím. Hodnotím svou práci a to zodpovědně a to jak hodnotím svou práci ohodnotí vyučující mě. Zamotané? Vůbec ne. Příklad z praxe:
Píšeme cvičení, kontroluji si podle učebnice pravopis a splnění úkolu, ve třídě mám na určeném místě správné znění vypracovaného cvičení, tam už kontroluji s barevnou tužkou, opravím si chyby a sám /sama se ohodnotím známkou. Jak jsem postupoval/a poctivě – to ohodnotí vyučující. Takže když já si opravím své chyby a ohodnotím se známkou 4, vyučující překontroluje správnost a pokud jsem byl/a poctivý/á, pak dostanu výslednou známku 1. Ta bude zapsána do ŽK. Učíme se hledat chyby, přiznat si je a opravit – beze strachu ze špatné známky.
Také se učíme zodpovědnosti – pokud něco zapomenu, pak jsem připraven/a nést následky a to bez pláče nebo naříkání, že bude doma průšvih. Své věci do školy si kontroluji sám/sama, protože já chodím do školy, nikoli rodiče. Ti jen dohlíží, jak vše zvládám.
Jana Zvonková